خلاقیت ذهنی و خواندن در لحظه خواندن کتابهای داستان انگلیسی

پخش ویدیو
کتاب داستان انگلیسی

کتاب داستان “Peek-a-boo pirates” یکی از کتابهایی است که در دوران کودکی امیرحسین برای او خریده بودم. او اکنون 9 سال و 5 ماه دارد و چنان تسلطی به زبان انگلیسی دارد که می تواند بصورت کاملا خلاقانه و فی البداهه، بدون تمرین قبلی و  بدون اینکه  سناریویی به او دیکته شود، کاملا در لحظه با خلاقیت ذهنی خودش کتاب داستان انگلیسی را بخواند.

story book peek a boo piratesاین مهارت نتیجه شگفت انگیز، یادگیری زبان انگلیسی به روش کتاب الکترونیک “پرورش کودک دو زبانه” است که در بخش محصولات سایت موجود است. با سرمایه گذاری و تهیه نسخه اصلی این کتاب ارزشمند از  سایت www.snouri.comT  و عمل به آموزشها وآگاهی های آن، کودکی مسلط به زبان دوم داشته باشی. روش این محصول برای تمام زبانهای رایج دنیا که زبان مادری کودک نیست، قابل اجرا بوده و نتایج100درصد تضمینی، قطعی و شگفت انگیز خواهد داشت.