دسته‌بندی: پرورش کودک دو زبانه

شعر خبر داغ از کتاب کلاس جهارم ذبستان-ترجمه بداهه از امیرحسین 9 سال
پرورش کودک دو زبانه
snouri

خواندن شعرها و داستانهای کتاب فارسی چهارم ابتدایی به زبان انگلیسی(در لحظه، با خلاقیت ذهنی، بدون تمرین و سناریو از پیش تمرین شده)

مهارت و تسلط فوق العاده به زبان انگلیسی،ترجمه ذهنی و خواندن همزمان به زبان انگلیسی شعر ” “خبر داغ“ “خبر داغ “ خبری داشت کلاغ

ادامه مطلب »
آموزش زبان انگلیسی به کودک، پرورش کودک دو زبانه
پرورش کودک دو زبانه
snouri

پرورش کودک دو زبانه

یکی از بزرگترین آرزوهایی که والدین (بخصوص والدین ایرانی)، از بدو خلقت فرزندشان دارند این است که کودکشان به زبان انگلیسی مسلط شود. من هم

ادامه مطلب »