learning driving skill-WHO-IFRC
فرزندپروری با علم TMS
snouri

مهارت های زندگی

مهارت زندگی انسان های زیادی هستند که تجربیات، دانش و مهارتهای ارزشمندی در طی زندگی خود کسب کرده اند. و اکنون منابع ارزشمندی برای رشد

ادامه مطلب »
آموزش زبان انگلیسی به کودک، پرورش کودک دو زبانه
پرورش کودک دو زبانه
snouri

پرورش کودک 2 زبانه

 پرورش کودک دو زبانه پرورش کودک دو زبانه یکی از بزرگترین اهداف و آرزوهای والدین است. خصوصا والدین ایرانی، از بدو خلقت فرزندشان در جستجوی

ادامه مطلب »