دسته‌بندی: فرزندپروری با علم TMS

ترجمه شعرهای کتاب فارسی چهارم ابتدایی به انگلیسی
پرورش کودک دو زبانه
snouri

خواندن شعرها و داستانهای کتاب فارسی چهارم ابتدایی به زبان انگلیسی(در لحظه، با خلاقیت ذهنی، بدون تمرین و سناریو از پیش تمرین شده)

مهارت و تسلط فوق العاده به زبان انگلیسی،ترجمه ذهنی و خواندن همزمان به زبان انگلیسی شعر ” “خبر داغ“ “خبر داغ “ خبری داشت کلاغ**گفت

ادامه مطلب »
تو خود پای در راه نه و هیچ مپرس، راه خود بگویدت که چون باید رفت
چالشهای فرزندپروری
snouri

چالش انتخاب مدرسه

یکی از چالشهای مهم و بزرگی که والدین در مسیر رشد و تکامل فرزند خود با آن مواجه می شوند، چالش ورود کودک به اجتماع

ادامه مطلب »
آموزش زبان انگلیسی به کودک، پرورش کودک دو زبانه
پرورش کودک دو زبانه
snouri

پرورش کودک دو زبانه

یکی از بزرگترین آرزوهایی که والدین (بخصوص والدین ایرانی)، از بدو خلقت فرزندشان دارند این است که کودکشان به زبان انگلیسی مسلط شود. من هم

ادامه مطلب »