دسته‌بندی: دانلودها

شعر خبر داغ از کتاب کلاس جهارم ذبستان-ترجمه بداهه از امیرحسین 9 سال
پرورش کودک دو زبانه
snouri

خواندن شعرها و داستانهای کتاب فارسی چهارم ابتدایی به زبان انگلیسی(در لحظه، با خلاقیت ذهنی، بدون تمرین و سناریو از پیش تمرین شده)

مهارت و تسلط فوق العاده به زبان انگلیسی،ترجمه ذهنی و خواندن همزمان به زبان انگلیسی شعر ” “خبر داغ“ “خبر داغ “ خبری داشت کلاغ

ادامه مطلب »