ترجمه ی بداهه شعرهای کتاب فارسی دبستان

پخش ویدیو
شعر" خبر داغ"، مترجم "امیرحسین- 9 ساله کلاس چهارم ابتدایی"

“خبر داغ”

خبری داشت کلاغ

گفت در گوش درخت

برگ ها تک تک ریخت

از سر و دوش درخت

سار از شاخه پرید

بال زد تا ته باغ

گفت با سبزه و گل

هرچه را گفت کلاغ

دل هر غنچه تپید

رنگ گلبرگ پرید

برگ، بی حوصله شد

سبزه، خمیازه کشید

شاپرک خواب نبود

پر زد از باغ و گذشت

هرچه را دید و شنید

برد تا پهنه دشت

آهو از دشت گریخت

رمه برگشت به ده

عاقبت باز رسید

خبر از دشت به ده

باد، هوهو می کرد

ابر، هی می بارید

خبر داغ کلاغ

ده به ده می پیچید

شاعر: “شکوه قاسم نیا

خبر داغ“، شعر کتاب “فارسی کلاس چهارم ابتدایی” است. شاعر این اثر ارزشمند، بانو ” شکوه قاسم نیا” است. این ویدیو در تاریخ بیست و یکم مهرماه سال یکهزار و چهارصد و یک، ضبط شده، فرزند من 9 سال و 5 ماه دارد و در کلاس چهارم ابتدایی مشغول به تحصیل است. امروز شعر”خبرداغ” بانو” قاسم نیا“، در مدرسه برایشان تدریس شده است. میزان تسلط کودک 9 ساله  من به زبان انگلیسی آنقدر زیاد است که تنها با نگاه کردن به جملات فارسی بصورت کاملا فی البداهه و بدون هیچ آموزش یا آمادگی قبلی، معادل انگلیسی آن را بیان می کند. این معجزه پرورش کودک دو زبانه به روش کتاب الکترونیک ” “پرورش کودک دو زبانه” است .

دوست عزیز، اگر دوست داری استعدادهای بالقوه فرزندت مانند فرزند من شکوفا شود و با اقتدار اورست وجودش را فتح کند، می توانی به بخش محصولات سایت مراجعه  و با سرمایه گذاری برای فرزندت، محصول فوق العاده کتاب الکترونیک “پرورش کودک دو زبانه” را تهیه کرده و با عمل به آگاهی های آن، مانند من، در آینده نزدیک شاهد شکوفایی استعدادهای فرزندت باشی .

خلاقیت در خواندن کتاب داستان انگلیسی

پخش ویدیو
خواندن خلاقانه کتاب Peek-a-Boo Pirates

story book peek a boo pirates

کتاب داستان “Peek-a-boo pirates” یکی از کتابهایی است که در دوران کودکی امیرحسین برای او خریده بودم. او اکنون 9 سال و 5 ماه دارد و چنان تسلطی به زبان انگلیسی دارد که می تواند بصورت کاملا خلاقانه و فی البداهه، بدون تمرین قبلی و  بدون اینکه  سناریویی به او دیکته شود، کاملا در لحظه با خلاقیت ذهنی خودش کتاب داستان انگلیسی را بخواند.

این مهارت نتیجه شگفت انگیز، یادگیری زبان انگلیسی به روش کتاب الکترونیک “پرورش کودک دو زبانه” است که در بخش محصولات سایت موجود است. با سرمایه گذاری و تهیه نسخه اصلی این کتاب ارزشمند از  سایت www.snouri.comT  و عمل به آموزشها وآگاهی های آن، کودکی مسلط به زبان دوم داشته باشی. روش این محصول برای تمام زبانهای رایج دنیا که زبان مادری کودک نیست، قابل اجرا بوده و نتایج100درصد تضمینی، قطعی و شگفت انگیز خواهد داشت.

“خبر داغ”

خبری داشت کلاغ

گفت در گوش درخت

برگ ها تک تک ریخت

از سر و دوش درخت

سار از شاخه پرید

بال زد تا ته باغ

گفت با سبزه و گل

هرچه را گفت کلاغ

دل هر غنچه تپید

رنگ گلبرگ پرید

برگ، بی حوصله شد

سبزه، خمیازه کشید

شاپرک خواب نبود

پر زد از باغ و گذشت

هرچه را دید و شنید

برد تا پهنه دشت

آهو از دشت گریخت

رمه برگشت به ده

عاقبت باز رسید

خبر از دشت به ده

باد، هوهو می کرد

ابر، هی می بارید

خبر داغ کلاغ

ده به ده می پیچید

شاعر: “شکوه قاسم نیا

خبر داغ“، شعر کتاب “فارسی کلاس چهارم ابتدایی” است. شاعر این اثر ارزشمند، بانو ” شکوه قاسم نیا” است. این ویدیو در تاریخ بیست و یکم مهرماه سال یکهزار و چهارصد و یک، ضبط شده، فرزند من 9 سال و 5 ماه دارد و در کلاس چهارم ابتدایی مشغول به تحصیل است. امروز شعر”خبرداغ” بانو” قاسم نیا“، در مدرسه برایشان تدریس شده است. میزان تسلط کودک 9 ساله  من به زبان انگلیسی آنقدر زیاد است که تنها با نگاه کردن به جملات فارسی بصورت کاملا فی البداهه و بدون هیچ آموزش یا آمادگی قبلی، معادل انگلیسی آن را بیان می کند. این معجزه پرورش کودک دو زبانه به روش کتاب الکترونیک ” “پرورش کودک دو زبانه” است .

دوست عزیز، اگر دوست داری استعدادهای بالقوه فرزندت مانند فرزند من شکوفا شود و با اقتدار اورست وجودش را فتح کند، می توانی به بخش محصولات سایت مراجعه  و با سرمایه گذاری برای فرزندت، محصول فوق العاده کتاب الکترونیک “پرورش کودک دو زبانه” را تهیه کرده و با عمل به آگاهی های آن، مانند من، در آینده نزدیک شاهد شکوفایی استعدادهای فرزندت باشی .